Admin

Pre Primary Wing :(0180) 4011098

Secondary Wing : 4019098, 4018098
Email - balvikas@gmail.com

SENIOR HOUSES (2023-24)


House’s Incharge : Ms Lata Sharma

Bhabha

House Incharge: Komal Madan


 • 1. Anju Bhatia
 • 2. Anju Khurana
 • 3. Durgesh Singhal
 • 4. Geeta Dhawan
 • 5. Mahak Khurana
 • 6. Neelam Vij
 • 7. Raghav Ram
 • 8. Shiv Kumar
 • 9. Yatin Rawal
 • 10. Soninder Kaur
 • 11. Unnati Worah
 • 12. Shruti Makkar
 • 13. Deepshikha
 • 14. Atul Tayal
 • 15. Pinki

Nehru

House Incharge: Rosy Gaba


 • 1. Anu Chhabra
 • 2. Anuradha Sharma
 • 3. Bharti Narula
 • 4. Bijender Singh
 • 5. Gurjeet Kaur
 • 6. Gurmeet Kaur
 • 7. Kusum Lata
 • 8. Manu Sethi
 • 9. Meera Malhotra
 • 10. Neeraj Garg
 • 11. Punita Taneja
 • 12. Sanjay Kumar
 • 13. Sunita Vashishta

Tagore

House Incharge: Sunena Makani


 • 1. Asha Batra
 • 2. Ginni Goel
 • 3. Gurpreet Kaur
 • 4. Kamal Kapoor
 • 5. Vandana Jain
 • 6. Manju Verma
 • 7. Kokila Tomar
 • 8. Renu Sharma
 • 9. Saroj Kumari
 • 10. Tinjeet Kaur
 • 11. Vritika
 • 12. Rohit Kumar
 • 13. Samiksha Khurana

Vivekanand

House Incharge: Shweta Thakral


 • 1. Anita Arora
 • 2. Chitra Arora
 • 3. Himani Khanna
 • 4. Jyotsna Dhingra
 • 5. Rachna Pannu
 • 6. Ramkaran Vashishta
 • 7. Rattanjot.S.Uppal
 • 8. Suman Miglani
 • 9. Usha Gulati
 • 10. Vandana Bhalla
 • 11. Sonal Mittal
 • 12. Ankita Sethi
 • 13. Shipra


Enquiry Form

* indicates required field